ZO ČSOP - Podorlicko

Česká Třebová

Naučné stezky

Stezka Rybník - Skuhrov

sponzor

Smyslově naučná stezka „Údolím Skuhrovského potoka“ byla otevřena v dubnu 2002.

Na trase stezky je 20 informačních tabulí. Většina tabulí obsahuje, kromě odborných informací, také žlutě označené texty vybízející k smyslovému vnímání. Například tabule u nádherného totemu informuje nejenom o historii a vzniku totemů, ale obsahuje i návod na aktivitu Hlasy přírody. Právě pro smyslová vnímání obsahuje stezka řadu doprovodných zařízení například čichárium, dendrofon, čtení hmatem.

Metodicky jsou aktivity i text informačních tabulí zpracován ve variantách pro děti a dospělé. Stanovitě podporující smyslové vnímání jsou vhodná i pro mentálně postižené spoluobčany.

Stezka má tři varianty tras. Všechny trasy začínají v obci Rybník u fotbalového hřiště:

Stezka má samostatnou webovou stránku stezky.csop-podorlicko.cz, na které si můžete prohlédnout jednotlivá stanoviště, fotografie z akcí, nabídku programů a nejbližších akcí.

O stezce byla natočena reportáž do pořadu ČT Toulavá Kamera s názvem Třebovské stěny. Odkaz zde.

mapka

Semanínská „stezka ČSOP“

Stezka ČSOP má 10 zastávek značených písmeny. Je páteřní osou tzv. semanínských stezek.

První zastávka na návsi je informací o historii obce a navazuje na informace v renesanční zvonici. Trasa stezky vytváří dvě smyčky, každou z nich je možné projít samostatně. První část vede nejprve do svahové bučiny zvané Bukáč k metr vysokému smírčímu kříži. Po okraji obecního sadu s výskytem orchidejí vede trasa ke staré kapli a údolím Smraďoch se zajímavými mechorosty a kapradinami zpět na okraj Semanína. Zde se nachází stanoviště knajpoviště – systém dřevěných nádrží určený k otužování. Druhá část stezky vás provede od knajpoviště bukovou alejí kolem vyhlídky na Třebovskou brázdu k rozcestí U salaše, kde můžete odbočit k portálům dvou štol, v nichž se na přelomu 19. a 20. století těžil lupek, a na závěr vám stezka ukáže ještě bývalé cvičiště armády zvané Střelnice. Z okraje Střelnice se pak můžete po silnici buď opět vrátit do obce, nebo zamířit na dva kilometry vzdálenou železniční zastávku Semanín.

Informace o dalších stezkách v lokalitě a mapky na www.obecsemanin.cz/stezky

O stezce byla natočena reportáž do pořadu ČT Toulavá Kamera s názvem Semanín. Odkaz zde.


Škola na stezce

Trasa stezek je ideální pro celodenní školní akce. Pro jednotlivé třídy dodáváme sadu vybavení pro program Škola na stezce. Třída vybavena touto sadou se na výlet může vydat kdykoliv. Sada obsahuje: průvodce, mapu, manuál, průzkumné listy a barevné samolepky. Průzkumné listy jsou pro práci žáků v terénu odlišné pro 3 věkové kategorie (1. a 2. stupeň ZŠ a pro středoškoláky). Listy jsou koncipovány tak, aby žákům l. stupeň ZŠ stačilo prohlédnout si obrázky na informačních cedulích a okolí a odpověď je jednoslovná. Starší žáci musí pozorně přečíst i texty na cedulích. Mapa, průvodce a manuál (autorské řešení průzkumných listů) je pro učitele a barevné samolepky jsou jako odměna pro žáky.

Sadu si můžete objednat e-mailem na freoni@atlas.cz.

logo ekocentra
. : Optimalizováno pro monitory širší než 900px : . : Statistiky měřeny TopListTOPlist : .