ZO ČSOP - Podorlicko

Česká Třebová

Aktuálně

Fotka z mykologické vycházky

Schůzky oddílu Mladých ochránců přírody ve šk.roce 2023/2024

Po vydařené oddílové výpravě v sobotu 9.9.2023 na Peklák a okolí jsme se s rodiči a dětmi dohodli, že budeme pokračovat ve schůzkách s výpravami každou 1.sobotu v měsíci.  

Do jara 2024 se budeme tedy scházet v tomto režimu a domlouvat na skupinovém chatu.

Kdo potřebujete více informací, případně chcete přihlásit své dítě, obracejte se na vedoucí Alenu Šplíchalovou, email: mopici2.0@seznam.cz

02.10.2023

Úvod

logo ekocentra Základní organizace Českého svazu přírody pracuje v České Třebové od roku 1981. Název „Podorlicko“ přijala v roce 2004. Náplní činnosti je jednak praktická terénní ochrana přírody, jednak ekologická výchova.

V terénu pracují členové na údržbě lokality vstavače mužského, sledují stav studánek a výskyt vstavačovitých rostlin, organizují akci Ukliďme svět! Od roku 2004 zajišťují záchranné transfery obojživelníků u přívratských rybníků. Organizace je provozovatelem dvou naučných stezek, na kterých zajištuje provádí údržbu informačních tabulí a smyslových prvků.

Ekologická výchova pobíhá v rámci programů na naučných stezkách a při programech v ekocentru Podorlicko.

logo ekocentra
. : Optimalizováno pro display širší než 900px : . : Statistiky měřeny TopListTOPlist : .